Регистрация по ДДС
Регистрацията по ЗДДС отнема най-много 14 дни.

Важно е да знаете, че съществуват най-общо два вида регистрация по ДДС в България – доброволна(по желание) и задължителна - при достигнат оборот от 50 хил. лв. или 25 хил. евро. След регистрацията по ваше желание, не бихте могли да се отрегистрирате или да закриете фирмата най-малко 2 години.

В България се подават ДДС декларации от регистрираните по ЗДДС дружества всеки месец, до 14-то число, независимо дали фирмата е имала дейност или не.
Copyright © PI CONSULT 777 LTD 2013