Застраховки
"ПИ КОНСУЛТ 777" ЕООД Ви гарантира компетентно и професионално  обслужване при сключване на всички видове застраховки на  най-ниски цени.

В България задължителнa застраховкa e "Гражданска отговорност", която представлява  застрахователен  договор  -  полица, която се сключва от застрахователни компании.

Зстрахователните компании са акционерни дружества с минимален капитал 10 000 000 лв. Лицензът се издава от Комисията за финансов надзор.


Видове застраховки: 

 1. Автомобилно застраховане
 • Гражданска отговорност
 • Авто каско
 • Злополука на водача и пътниците
 1. Професионална отговорност
 • Отговорност на превозвача
 1. Имуществено застраховане
 2. Живото-застраховане
 3. Застраховки злополука
 4. Туристическо застраховане
 5. Медицински застраховки
Copyright © PI CONSULT 777 LTD 2013