Възстановяване на ДДС от ЕС
"ПИ КОНСУЛТ 777" ЕООД има за цел да помогне в развитието на транспортния сектор, като предлага на всички настоящи и бъдещи клиенти услугата Aвансово възстановяване. С тази услуга ние предплащаме авансово суми за много кратък период.

Нащите предимства са че предлагаме най-бързата услуга в ЕС и не разчитаме на банкови гаранции, както и предварителни такси и такси за минимален обем работа. Както досега, нашата цел е да предлагаме прозрачност на услугата Възстановяване на ДДС от ЕС, като консултираме безвъзмездно нашите клиенти с цел намаляване загубите от платени данъци за горива, пътни такси, ремонти и услуги в рамките на ЕС.
 
Авансово Възстановяване на ДДС.
Услугата Авансово Възстановяване на ДДС е с цел бързото развитие нa компании от транспортния сектор. Услугата преминава през два етапа: одобряване и авансово възстановяване, от които първият е едноkратен и трае не повече от тридесет дни. Вторият етап трае от пет до тридесет дни след предоставяне на необходимите документи. Нашите предимства са, че предлагаме най-бързата услуга в ЕС и не разчитаме на банкови гаранции, както предварителни такси и такси за минимален обем работа.

Стандартно Възстановяване на ДДС от ЕС
Периодът, за който клиента има правото да кандидатства за възстановяване на ДДС от ЕС е календарно тримесечие и/или остатък от календарна година. Когато искането е за календарно тримесечие или остатък от календарна година, минимума на сумата начислен данък, за който ще се кандидатства трябва да е 800лв. или валутната равностойност на страната, от която ще се кандидатства. Когато искането е за календарна година, минимума на сумата начислен данък, за който ще се кандидатства трябва да е 100лв. или валутната равностойност на страната, от която ще се кандидатства.
Copyright © PI CONSULT 777 LTD 2013