Защо в България
Защо в България
България е  много красива страна  с  много гостоприемни и лъчезарни хора, намира се в Югоизточна Европа и  заема централната част на Балканския полуостров от двете страни на Стара планина /Балканите/, от където е заимствано името на полуострова. По-голямата част от северната граница с Румъния преминава по река Дунав, а на изток граничи с Черно море. На запад са сухопътните граници със Сърбия и Македония, на изток с Турция, а на юг с Гърция.

Но има още няколко сериозни причини, поради които си струва да се открие фирма в България:

 
  1. Поради опростената данъчна система. Данъчната ставка в България е 10%, най-ниската сред страните - членки на Европейския съюз.
  2. Образована и същевременно евтина работна ръка. Като се има в предвид, че минималната работна заплата възлиза на около 160 (сто и шейсет) евро на месец, четири пъти по-ниска, отколкото в Гърция например.
  3. България е най-евтината страна - член на Европейския съюз, относно храна, облекло, транспорт и недвижими имоти.
  4. Благодарение на краткото разстояние в километри от Гърция, България е единствената страна-членка на Европейския съюз с граници с Гърция и Турция, което я превръща в търговски вход за Европейския съюз.

България се пресъединява към Европейския съюз през 2007г. От тогава започва реформа и  се наблюдава непрекъснат разтеж на местната икономика. В страната се цели насърчаване на предприемачеството и осигуряване на прозрачна и работеща данъчна система, в съответствие с правото на Европейския съюз. С тази реформа се отменя прогресивната данъчна скала за юридически лица и се заменя с единна ставка (плосък данък) 10%, което се отнася за данъчното облагане на дружествата и е голямо предимство за международния бизнес.

Основни данъци:
- Личен данък - 10%
- Корпоративен данък - 10% (плосък данък)
- 5% данък върху дивидентите
- Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е 20% и нула за износ, вътреобщностни доставки/ВОД/ и вътреобщностни предобивания/ВОП/.

Задължение за регистриране по закона на ДДС е само в следните случаи:
- Оборот над 50 000 лв. (€ 25,000)
- Вътреобщностни доставки/ВОД/ над 20 000 лева (€ 10,000)
- За продажба от разстояние над 70 000 лева (€ 35,000)
- Има акцизи върху алкохол, тютюневи изделия, луксозни автомобили, електричество и петрол.

Общинските съвети, в рамките на закона, точния размер на местните данъци и такси:
- Общинска данък върху всички недвижими имоти от 0.5% до 2%
- Местен данък за прехвърляне на собственост от 1,3% до 2,6%.
 
България е подписала споразумения с всяка една европейска държава (СИДДО) за избягване на двойното данъчно облагане.
Гърция и България подписаха споразумение за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху дохода и капитала (Закон 2255/1994, Държавен вестник 195/18.11.1994).
Copyright © PI CONSULT 777 LTD 2013